… olen saavuttanut mieleni äärettömyyden ja nähnyt sen rajat, olen valmis, olen yksi, olen täydellinen, olen saavuttanut suurimman toiveeni, haluni, olen saanut tietää sisäisen totuuteni, kiitos…


… nyt olen kokonainen, oma itseni…


Elä joka päivä elämäsi parasta päivää.


Parasta mitä on, mieli.


… kaikki elämän värit, muodot ja merkitykset avautuvat…


… kaikki on ennalta suunniteltu, me vain aktivoimme suuremman suunnitelman…


… kaikki asettuu omille, niille tarkoitetuille paikoilleen…


Elämäntehtävämme on tehdä tätä maailmaa paremmaksi paikaksi elää ja olla, muuten elämämme täällä on merkityksetöntä, tyhjää…


Tässä elämässä merkityksellisintä on, herääkö elävä olento tiedostamaan oman todellisen luontonsa vai jääkö hän epätietoisuuden harmauteen, tässä elämässä…


… aion täyttää itseni elämällä ja toivon kaikkien muidenkin tekevän niin, ei meillä todella ole muuta vaihtoehtoa tässä maailmassa…


… anna elämän vain tapahtua…


… luota mieleesi, luota itseesi…


Haluan olla jokaisessa hetkessä todellinen, oma aito itseni ja tehdä siten tätä maailmaa monimuotoisemmaksi paikaksi elää… toivon tätä todella myös kaikilta muilta eläviltä olennoilta.


Maailma ympärilläni on muuttunut erilaiseksi maailmaksi, täydellisemmäksi, merkityksellisemmäksi maailmaksi…


Me emme ole mieli, vaan mieli olemme me.


… elämälläni, kaikella elämällä, oma tarkoitus…


… elämä ja olevainen, totuus on avautunut minulle…


… ja kaikki turha katoaa…


… totuus on olemassa ja meillä kaikilla elävillä olennoilla on mahdollisuus löytää se, se löytyy ytimestämme, kaikkeus on olemassa, kaikki on mahdollista löytää. Olemme kaikki tasavertaisia, samanarvoisia.


… tämän oli tarkoitus tapahtua, uskon…


Elämä, olevainen ja kaikkeus on ääretön, rajaton. Onnellisuus sekä elämän mahtavuus on rajatonta. Kaikki näkyvä on tulos näkymättömästä sekä sen potentiaalin aktivoitumisesta… tämä on totuus.


Kaikkeus, rajattomuus, äärettömyys ympäröi minua…


Meistä jokainen kokee rakkauden ja rajattomuuden mielemme, tietoisuutemme kautta, kaikki ajatukset tulevat sieltä. Jokainen elävä tiedostava olento on yhteydessä rajattomaan avaruuteen mielensä kautta, tämä on totuus.


Näkyvä osamme, aineellisuutemme, materiamme on meitä tässä maailmassa pitävä voima, ankkurimme tähän maailmaan.


Rohkeus ja luottamus itseemme, rohkeus ja luottamus olevaista kohtaan on avain onneen, avain elämään ja totuuteen, kaikki on yksi, kaikki on mieli.


Seuraa sisäistä syvintä tunnettasi, ydintäsi vaikka kuoleman uhalla, vaikka kuolisit. Se on meidän kaikkien elämämme tarkoitus, sisimmästämme se löytyy.


Tunnen ikuisen, rajattoman osan itsessäni. Se ympäröi minut, rajattomuus ympäröi näkyvää osaani ja näkyvää maailmaa, aineellisuuteni on sen keskiössä, keskiön ympärillä rajaton kaikkeus… kaikki on valmista, kaikki on täydellistä, kaikki on yksi.


Ulkoinen ja sisäinen, näkyvä ja näkymätön, aineellinen ja aineeton muodostavat kokonaisuuden, olemme yksi, kaikki on yksi, tässä elämässä on kyse siitä kuinka hyvin oppii ja uskaltautuu tuntemaan tuota kokonaisuutta…


Elämä on täynnä salaisuuksia, olevainen on täynnä salaisuuksia, elämä on salaisuus, olevainen on salaisuus.


Järki on tämän maailman luomus, totuus on äärettömyyden luomus. Järki on näkyvän, paljaan, aineellisen maailman olemus, totuus, rauha ja onnellisuus on äärettömän, kätketyn sisimpämme olemus, sisimpämme on ääretön.


Olevaisen tarkoitus ei olekaan menettäminen vaan saaminen, ei kadottaminen vaan löytäminen…


… näin tämän on tarkoitettukin olevan, näin minun on tarkoitettukin olevan…


Kaikki on valmiina meissä itsessämme, rohkeudestamme riippuu löydämmekö vastaukset kysymyksiimme, uskallammeko edes kysyä, uskallammeko yrittää ottaa selville… rohkeus on tämän maailman muuttuja, tämän maailman määrittävä tekijä.


Kun suljen silmäni, tunnen äärettömyyden, rajattomuuden sisälläni…


Tämä, mitä näemme, on enintään puolikas osa kokonaisuudesta, totuudesta…


Suurin onnellisuutemme tässä ajassa on, että saamme nauttia itsestämme sekä toisistamme, ympäristöstämme sekä tämän maailman mahdollisuuksista, muuttaa ja tehdä tätä maailmaa paremmaksi omalta osaltamme.


… tämän elämän alku= tämän elämän loppu…


… raha on vain väline, mahdollistaja, joka mahdollistaa erilaisten asioiden tapahtuvan tässä maailmanajassa…


Elämä on näkyvän ja näkymättömän, aineellisen ja aineettoman yhteyttä. Leikkiä, yhteistoimintaa, aineellisen ja aineettoman fuusio.


”Niin kuin ylhäällä, niin myös alhaalla. Niin kuin sisäpuolella, niin myös ulkopuolella.” Smaragditaulu 3000 vuotta eaa. Kaikki on yksi…

… tässä elämässä on kyse onnellisuudesta, sen saavuttamisesta ja siitä, milloin sen saavuttaa…


Kaikki on yksi, kaikki on tässä ja nyt.


Onnellisuus on elämän ja olevaisen olemus, onnellisuus on elämän ja olevaisen tarkoitus. Kaikki on yksi, kaikki on mahdollista saavuttaa tässä hetkessä…


… kaikkiin eläviin olentoihin pätee samat säännöt ja samat elämän lait… olemme kaikki samasta alkuperästä, kaikki on yksi…


Elävien olentojen turhautuminen ja kaikki henkiset ongelmat johtuvat siitä, etteivät yksilöt tiedä, tiedä keinoja kuinka purkaa omaa syvintä sisäistä energiaansa, eivät osaa tai eivät uskalla todella toteuttaa itseään.


… jokainen ajatus voi muuttaa maailman, jokainen hetki voi muuttaa elämän…


… pyrin antamaan kaikkeni, annan kaikkeni… annoinko kaikkeni?


Järkeni muurit, henkisen ympäristöni raamit joihin olen kasvanut ja joihin minut on kasvatettu, aiempi olemisen totuus alkaa luhistua… ja äärettömyys, totuus, rauha ja rakkaus valtaavat tilaa itselleen…


Olemme kaikki osa suurempaa voimaa, teimmepä mitä tahansa missä ajassa tahansa, olemme aina turvassa, olemme aina kotona…


Suurempi voima, viisaus ja tieto muuttuu tässä maailmassa ymmärrettävään ja tätä maailmaa muuttavaan muotoon meidän elävien olentojen kautta, meidän elämiemme kautta…


Kaikki tämän maailman uskonnot uskovat ja kohdistuvat, luottavat samaan suurempaan voimaan, suurempaan tietoisuuteen ja olemukseen, vain sen nimitykset ja palvomiskulttuurit vaihtelevat eri aikoina eri paikoissa. Olemme kaikki osa tuota voimaa, osa tuota jumaluutta, se on ytimemme olemus ja meidän on mahdollisuus saada tuo voima käyttöömme tässä ja nyt, kaikkeuden voima ja potentiaali, tieto…


… me olemme osa elämää, elämä luo koko ajan itseään, olemme osa tuota luomisprosessia, me olemme luomisprosessi…


… olemme oman sisäisen järkemme, henkisen maailmamme raamien vankeja ja se vaikuttaa kaikkeen elämässämme, kasvamme siihen ja meidät kasvatetaan siihen… kunnes se luhistuu ja vaihtuu totuuteen…


… ei ole olemassa aikaa?..


… elämäni yksi ihmeellisimmistä tunteista on se, kun aiemmin varmana pitämäni asiat sekä ympäristö, se johon olen kasvanut ja johon minut on kasvatettu, muuttuvat ja muuttavat merkityksestään, ytimeni muuttuu ja tietoisuuteni siitä lisääntyy… ihmeellisintä on että tiedostan tämän kaiken samalla kun se tapahtuu… toivon tätä samaa kaikille eläville olennoille, toivon kaikille vapautumista, se on suurin toiveeni…


… suurin virhe, jonka elävä olento voi tehdä, on rohkeuden puutteesta johtuvat turha odottaminen…


… tieteen ja tietoisuuden yhdistyminen…


… jatkuvaan kuluttamiseen perustuva markkinajärjestelmä tulee ennemmin tai myöhemmin tiensä päähän, toivon vain todella ettei silloin ole jo liian myöhäistä…


… näkymätön, aineeton täyttää minun elämäni, se on elämäni ydin ja tarkoitus… sitä varten olen täällä, uskon ja luotan siihen…


Me kaikki olemme vain ilmestyneet tähän maailmaan, tähän tuntemattomaan… ero elävien olentojen välille syntyykin vain siinä, kuinka itse kukin yksilö suhtautuu tähän tietämättömyyteen ja tuntemattomaan, suhtautuu itseensä sekä ympäristöönsä, suhtautuu siihen, kuinka tietämättömyydestä pääsee eroon ja onko valmis toimimaan sen puolesta, uskaltaako edes toimia…


Ainut todellinen resurssimme on aika ja tärkeintä ajassa on se, millaisessa olotilassa, tunnetilassa vietämme kunkin hetken omasta elämästämme… siinä on tämän elämämme salaisuus.


Pyri tekemään tässä hetkessä kaikki todella haluamasi, sillä seuraavasta hetkestä ei ole kellään tietoa…


…elämässäni vaikeinta on vakuuttaa itseni, muuttaa itseäni…


Kaikki on voimaa, kaikki on energiaa… se vain ilmenee ja esiintyy eri tavoilla ja eri muodoissa…


Jos ihmiskunta, tällaisena kuin sen tunnemme, tulee tuhoutumaan, niin suurin yksittäinen uhka ihmiskunnan tuhoutumiselle on ihmisten tietämättömyydestä ja ymmärtämättömyydestä johtuva vastuuttomuus, itsekkyys, piittaamattomuus sekä rakkaudettomuus… se, että ihmiskunta tuhoaa itse itsensä nykyisillä elintavoillaan.


Älä odota, vaan elä.


En minä tiedä mikä minä olen, en tiedä mihin olen menossa. Tiedän vain tunteen ja luotan siihen, toteutan sitä…


Luottamus on avain rohkeuteen, rohkeus on avain toimintaan, toiminta on avain muutokseen…


Meille kaikille on annettu tämä mitä meille itsellämme kullakin on, nyt meistä itsestämme riippuu se, mihin itsemme ja oman aikamme käytämme, valta on meillä itsellämme…


Vain näkymättömällä on lopulta todellista merkitystä, vain näkymättömällä. Aineetonta kannattaa vaalia ja edistää kaikin mahdollisin tavoin.


Elämän totuus pelasti minut itseltäni, järjeltäni…


Elän unelmaani koko ajan…


Järki on vain apuväline, vastaanottaja, jolla suurempi voima muunnetaan tässä maailmassa ymmärrettävään muotoon.


Olemme järkemme vankeja, meidät kasvatetaan järkevään maailmaan ja kun vapaudumme järkemme vankilasta ja saamme tietää sekä tuntea totuuden, elämä muuttuu sanoinkuvaamattoman mahtavaksi, täydelliseksi… siinä on tämän elämän tarkoitus.


Elävä olento pelkää sitä mitä ei tunne, pelkää sitä josta ei tiedä, siksi hän on estynyt tuntemaan todellisen ytimensä, itsensä…


Elävälle olennolle on hyvin turmiollista jos hän ei tunnista omaa todellista luonnettaan, ydintään, olemustaan…


Tietoisuuden vallankumous.


Olemme osa elämää, meillä on kaikki… on meidän oma virheemme jos jätämme itseämme käyttämättä, jos emme toteuta itseämme kokonaan ja kaikella voimallamme, tyydytys on kaikista suurin tällä toiminnan korkeimmalla tasolla, kaikki tarpeet ovat täysin tyydytettyjä, rohkeus tuo tyydytyksen. Taivas on maan päällä, kaikki on yksi. Kaikki odottaminen on turhaa, voimme kokea kaiken mahdollisen tässä hetkessä… En voi olla mistään muusta varmempi enkä kiitollisempi kuin tästä tiedosta…


… Energia, ainut mitä on…


Aineellinen, näkyvä olevainen on vain heijastuma aineettomasta, näkymättömästä olevaisesta.


… Olemme sitä mitä todella haluamme… Olemme sitä mitä todella tunnemme…


… näkymätön käskee, näkyvä tottelee…


”Kaikkein kauneinta elämässä on, kun ihminen ei yritä olla mitään, vaan on”. Manuela Bosco


… kaikki tässä elämässä on luotu, on olemassa meitä kaikkia varten…


Jos et tiedä tai ei ole vielä olemassa vastausta, kehitä sellainen ja ota muutkin mukaan kehitystyöhön, sitä varten he ovat olemassa. Tiedostavan elävän olennon yksi elämän tarkoitus on maailman ja elämän kehittäminen ja kehitteleminen, kehitymmehän itsekin koko ajan, miksi emme kehittäisi myös ulkoista… monimuotoisuus on rikkaus.


Yksilöiden välillä vain tietämättömyydessä ja tietämättömyysasteessa on eroja, nämä erot vaikuttavat jokaisen yksilön koko elämään, kaikkeen…


Elämä on tarkoitettu vain rohkeasti elettäväksi… ei ole muuta todellista keinoa elää.


Jokainen elävä olento on perimmältään henkeä, ja henkien välillä voi olla eroa vain siinä, kuinka hyvin henki tiedostaa itsensä sekä kaiken muun ympärillään, tietääkö henki itsestään ja omasta olemuksestaan vai onko se epätietoisuuden tilassa…


Jos et ole kiitollinen siitä mitä olet ja siitä mitä sinulla on, sinulla ei ole mitään. Jos et arvosta sitä mitä olet ja sitä mitä sinulla on, sinulla ei ole mitään. Meille joka ikiselle on annettu valta, meille kaikille on annettu voima… Tee erilaisuudestasi elämäsi paras ja merkittävin asia… meillä kellään ei ole mitään muuta kuin tämä, erilaisuutemme. Jokaisen elävän olennon elämän tarkoitus on muutos, muuttaa tätä maailmaa jossa elämme, teimmepä sen sitten tietoisesti tai tiedostamatta niin muutamme sitä koko ajan... elämämme tarkoitus on toteuttaa itseämme aidosti ja samalla pyrkiä nauttimaan jokaisesta elämämme hetkestä, jokaisesta omasta hetkestämme… me itse, sinä minä ja hän, me olemme tuo muutos ja tuo muutos kumpuaa perimmiltään luonnollisesta erilaisuudestamme… me itse olemme muutos… (Riku Liimatta, 15.1.2013)


”Kun kuolevilta kysytään, mitä he katuvat, he sanovat näin: Eniten kaduttaa, että en toteuttanut omia haaveitani. Lisäksi kadun, että en uskaltanut osoittaa tunteita, että en ollut enemmän ystävien kanssa ja että tein liikaa töitä. Ellet kuole nyt, voit vielä korjata tilanteen.”


”Sinä olet elämäsi tärkein ihminen”.


Vaikka ikuisuudessa millään ei ole merkitystä, tässä hetkessä kaikella on merkityksensä. Vaikka millään ei ole merkitystä, silti kaikella on merkityksensä.


Näkyvä maailma, materia on hengen ”leikkikenttää”.


Silloin, kun elävä olento olettaa sekä luulee tietävänsä miltä joku tai jokin pitäisi tuntua, silloin hän luulee tietävänsä liikoja. Elämä ja olevainen luo itsensä uudelleen joka hetki, jokaisessa hetkessä lepää ainutlaatuisuuden olemus.


Tästä hetkestä ja jo eletystä elämästä voi pystyä päättelemään totuuden, voi päästä irti kärsimyksestä ja löytää rauhan.


”Pitää vain uskoa itseensä” Niklas Bäckström


Jos et nauti tästä hetkestä, sinulla ei ole mitään.


Olevaisen aito luonne ilman turhia käsitteitä ja sanoja…


Näkyvässä on olemassa vain muutosta ja muutoksen ainut muuttuja on muutosvauhti, nopeus tai hitaus jolla eri muutokset tapahtuvat.


”Minä huomasin, kuinka vahva voima lapsellisuus saattaa olla. Koska en tiennyt, että tehtävä on mahdoton, pystyin siihen”. Bill Atkinson


Kaikki on syntynyt ajatuksesta, meistäkin joka ikinen on omien vanhempiemme ajatusten tulosta. Näkymätön luo näkyvän, se on totuus.


Kun täysi pimeys laskeutuu, mitä jää jäljelle?


”Muutos ei tule koskaan kukkasten saattelemana, sellainen maailma vain on”.


Kaikki näkyvä on tiivistynyttä näkymättömyyttä, kaikki materia on koossa olevaa antimateriaa. Kaikki näkyvä on loppujen lopuksi energiaa, mieltä, henkeä. Kaikki on yksi, tämän ykseyden olemisen muodot muuttuvat sekä vaihtelevat ja se ilmenee lukemattomilla erilaisilla tavoilla ja muodoilla, tästä syntyy kaiken tämän olevaisen rikkaus ja monimuotoisuus, siitä johtuu kaikkeus, siitä syntyy elämä ja olevainen.

(Riku Liimatta, 21v, 6.2.2013. Yksi pieni osa kaikkeudesta.)Hypoteesi, oletusrakennelma, luulo/ oletus/ kuvitelma olevaisesta ja sen toiminnasta -> oletetaan että kaikki näkyvä syntyykin näkymättömästä, kaikki ulkoinen syntyy sisällä, sisäinen on syy, ulkoinen seuraus eli oletus siitä että me itse luomme elämämme ja kaiken siihen kuuluvan, niin ulkoisen kuin sisäisenkin. Ihmiset elävät tietämättömyydessä, tämän tietämättömyyden tunteen pystyvät aistimaan kaikki (mitä olemme, mitä meidän täällä pitäisi tehdä ja kuinka toimia, mitä sitten tapahtuu kun kuolemme jne. kaikki elämän suuret peruskysymykset, jotka jokainen elävä tiedostava olento aistii itsessään ja ympäristössään). Joten elämme tässä tuntemattoman läsnäolossa koko ajan, olemme tunteidemme ja luulojemme vankeja, emme tiedä mistä kaikki muodostuu ja kuka/ mikä kaikki tapahtuvat tapahtumat luo, mistä ne syntyvät. Olemme kuin neutraaleja lampaita olevaisen suuressa lammaslaumassa, jota jokin tuntematon voima ohjaa, emme tiedä miksi mikäkin yksittäinen tapahtuma tapahtuu ja kuljemme vain lauman mukana, arjen virrassa elämä soljuu eteenpäin tuoden hyviä ja huonoja tapahtumia mukanaan, onnen hetkiä ja surunpurkauksia. Me vain koemme ne ja pyrimme taistelemaan osaltamme niitä vastaan tai luomaan niitä lisää, työntämään niitä pois luotamme tai houkuttelemaan niitä lisää itsellemme, riippuen tapahtuman luonteesta. No, olemme siis kuin uhreja, kuten lammaslaumassakin olemme tietämättömiä ympäristöstämme ja koko ajan takaraivossamme painaa tieto tuosta suuresta tuntemattomasta ympärillämme ja sisällämme, se on kuin suuri susi joka vaanii lammaslaumaa pimeässä metsässä. Olemme siis osaltamme pelokkaita uhrilampaita ja ainut turvamme on tuon lauman olemassaolo ja toiset kaltaisemme tietämättömät lampaat sekä paimen, jonka luulemme olevan lauman johtaja, jonka luulemme johdattavan laumaa eteenpäin ja kohti parempia laidunmaita, tähän siis luotamme koska emme muusta tiedä.


No, jos käännämmekin tilanteen toisinpäin eli me emme olekaan pelokkaita pimeän ympäristömme neutraaleja uhrilampaita vaan olemme itse se paimen, olemme koko lammaslauman johtajalammas joka johtaa koko laumaa minne se itse haluaa ja kaikkea laumassa ja ympäristössä tapahtuvaa. Kaikki, aivan kaikki on vallassamme, luomme itse oman elämämme ja siinä tapahtuvat asiat ja ilmiöt. Olemme kuin aurinko, joka valaisee ympäristöään ja tuo ympäristö on riippuvainen auringosta, ilman aurinkoa ei olisi ympäristöäkään. Toisin sanoen, olemme suurempaa henkeä ja voimaa, energiaa ja mieltä ja tuon mielen ajatukset, nuo kaikki auringon säteet jotka lähetämme ympäristöömme, ne muuttavat ympäristöämme niiden mukaiseksi. Jos lähetämme ympäristöömme surullisia, alakuloisia tai muuten vain negatiivisia säteitä niin ympäristömmekin muuttuu surulliseksi, alakuloiseksi ja negatiiviseksi säteiden takia. Jos taas säteilemme ympäristöömme rakkautta, kiitollisuutta, iloa ja positiivisia ajatuksia niin ympäristömme muuttuukin rakkaudeksi ja kaikki ympäristössämme tulee positiiviseksi noiden säteiden mukaisesti.


No, jos ajattelemme että olemme yksi lammas tuossa lammaslaumassa ja sisällämme säteilee aurinko, energia joka luo kaiken ympärillään ja tuo aurinko on kaikkien lampaiden sisällä, niin sehän tarkoittaa sitä että saamme syyttää tai kiittää ympäristömme tuntemattomuudesta, pahasta sudesta ja neutraalina ympäristön uhrina olemisesta vain ja ainoastaan itseämme, omaa aurinkoamme ja sen lähettämiä negatiivisia säteitä. Olemme olleet koko elämämme tietämättömyyden vankilassa, omien säteidemme negatiivisessa (tai toivottavasti myös positiivisessa) kierteessä joka on vain jatkunut ja jatkunut meidän siitä tietämättämme. Nuo itse lähettämämme säteet ovat muovanneet meidät itsemme ja kaiken ympäristössämme tapahtuvan, teot ja ilmiöt ympärillämme mutta tietämättömyydestämme johtuen olemme kokeneet olevamme sen itse luomamme ympäristön viattomia uhreja, jotka vain ottavat kaiken vastaan tietämättömyyttään, pyrkineet pitämään kiinni kaikesta hyvästä ja onnellisesta ja välttelemään kaikkea epämiellyttävää ja onnetonta vaikka olemme alun perin nuo kaikki ympäristömme ilmiöt itse aiheuttaneet. Kysymys on oman energiamme alemmuuskompleksista, koemme kyllä voivamme vaikuttaa joihinkin aisoihin tavalla tai toisella mutta emme koskaan olisi voineet edes kuvitella että me itse luomme nuo kokemamme asiat ja ilmiöt, emme siis luota emmekä usko itseemme koska emme tiedä. Ja vaikka kuinka yrittäisimme yksin yhtenä aurinkolampaana muuttaa ympäristöämme, niin emme siinä onnistu koska muut lampaat ovat edelleen tietämättömiä neutraaleja uhrilampaita ja heidän negatiivinen säteilynsä ympäristöömme luo edelleen sen negatiivisen ilmapiirin ja siinä tapahtuvat asiat sekä ilmiöt. Meidän yhtenä aurinkolampaana täytyy siis saada koko lammaslauman kaikki muutkin lampaat ymmärtämään heidän oma todellinen luontonsa, tiedostamaan se että lammaslaumasta kukaan ei ole neutraali ympäristömme uhrilammas vaan ympäristöämme luova aurinkolammas. Eli kaikilla lampailla on aurinko, ja lammaslauman ympäristön luo koko ajan nuo lampaiden sisäiset auringot lähettämällä joko positiivista, neutraalia tai negatiivista säteilyä ympäristöömme. Lammas ei siis olekaan uhri vaan kuningas, kuningas joka yhdellä mahtikäskyllä voi muuttaa kaiken valtakunnassaan jos niin haluaa, mutta joka pysyy silti tietämättömänä uhrilampaana koska niin hän on aina elänyt ja syntynyt siihen luuloon, siihen ympäristöön missä lammas tälläkin hetkellä elää. Lampaalla on kaikki valta ja voima, mutta omaa tietämättömyyttään ja vanhojen, ympäristöstä ja muilta lampailta opittujen luulojen ja oletusten perusteella hän pysyy aina neutraalina ympäristönsä uhrilampaana, koska ei tiedä totuutta.


Mutta tarinaan jää silti yksi suuri aukko, yksi suuren suuri tuntematon kohta joka jää edelleen epäselväksi, mistä aurinkolampaat ja ympäristö, paimen sekä ympäristön rakennusaineet ovat alun perin tulleet? Aurinkolammas voi kyllä muokata ympäristöään ja siinä tapahtuvia asioita sekä ilmiöitä, kyllä, mutta onko hän myös luonut itsensä, oman aurinkonsa omilla säteillään. Vai olisiko asia kuitenkin niin että kaiken takana on vielä suurempi, vielä voimakkaampi ja laajempi aurinko joka alkujen alussa omalla säteellään on synnyttänyt ensimmäiset aurinkolampaiden sekä niiden ympäristön rakennusaineet ja tämä suurempi aurinko vaikuttaa kaikkialla, se luo raamit aurinkolampaalle, paimenelle ja niiden ympäristölle ja sille että aurinkolammas voi muokata ympäristöään haluamaansa suuntaan. Suuri kaikkivoipa aurinko on kaikkialla ja se on alun perin luonut myös aurinkolampaan ja sen ympäristön rakennusaineet sekä tämän jatkumon, jossa aurinkolampaat ja kaikki elävä ovat aikojen saatossa kehittyneet, jotta aurinkolampaat voivat toimia tässä jatkumossa ja jotta muutos, elämä on ylipäätään mahdollista. Kaikkivoipa aurinko vaikuttaa kaikkialla, se on kuin niitty aurinkolampaiden sorkkien alla ja ilma jota ne hengittävät, niitty josta ne saavat ruohoa syötäväkseen ja se on myös lammaslauman paimen joka omalla olemassaolollaan luo puitteet lammaslauman olemassaololle, sillä jos ei ole paimenta niin ei voi olla lammaslaumaakaan jolle tuo paimen etsii ruokaniityt ja vesipaikat, lammaslauman olemisen ja elämisen raamit. Jollei ole paimenta, ei ole lammaslaumaakaan ja jollei ole lammaslaumaa niin ei ole paimentakaan. Ne ovat lopulta yhtä, toisistaan riippuvaisia ja molemmilla on kyky luoda uutta elinympäristöä ja muuttaa siinä tapahtuvia asioita sekä ilmiöitä, molemmilla on sisällään aurinko, ja vain tuon auringon laajuus ja sen säteiden muutosvoima vaihtelevat.


Vapaus, niin sisäinen kuin ulkoinenkin vapaus olla, elää ja valita ovat olevaisen parhaita asioita, käyttäkäämme rohkeasti tämä vapaus sekä omaksi, että kaikki olentojen hyödyksi.


Kaiken näkyvän pysymättömyys, tieto siitä että tämä hetki on ainut ja uniikki, tekee juuri tästä kaikesta niin ainutlaatuisen kaunista kuin mitä se on.


Kohde tai ilmiö on aina täydellisempi kuin sitä kuvaava käsite.


Me kyllä pystymme luomaan, mutta emme pelastamaan, ylläpitämään loputtomasti.


Ennen keho piti mieltä hallussaan, nyt mieli pitää kehoa hallussaan.


Mieli koostuu olevaisen pienistä hiukkasista.


Jos olet todella rohkea, sinun täytyy olla sitä jokaisessa mahdollisessa tilanteessa. Jos olet todella peloton, sinun täytyy olla peloton jokaisessa eteen tulevassa tilanteessa. Jos olet aito tutkija, sinun täytyy olla kriittinen kaikkialla, jokaisessa tilanteessa, myös esimerkiksi kannabiksen vaikutuksen alaisena.


Kohtuullisuus on elämän paras nautinto.


Kaikki aiemmassa elämässäni tietoisesti tai tiedostamatta luomani sisäiset rakenteet sekä järjestelmät, jotka ovat ohjanneet ja ohjailleet elämääni 21 vuotta, murtuvat ja sortuvat, ja vapaus, ääretön vapaus ilmaantuu tilalle.


Olevaisen suurin ero syntyy siinä, jos ihminen ei usko eikä luota itseensä verrattuna siihen että hän todella uskoo ja luottaa itseensä. Näiden kahden ääripään ero on rajaton ja nämä erot muokkaavat olevaista sekä elämäämme joka hetki.


Jos et huomaa etkä arvosta kaikista pienimpiä asioita, suuretkin, koko elämää koskevat asiat sekä ilmiöt ovat siten turhia. Pienistä puroista syntyy se kuuluisa suuri virta.


Väheksyminen saa koko elämän sekä kaiken sen monimuotoisuuden ja rikkauden menettämään arvonsa, pienet purot, iso virta. Väheksyminen tuhoaa ja lukitsee.


Erillisyyden harhaluulo on kaiken kärsimyksen sekä epämiellyttävyyden lähtökohta.


Itse elävä tietoinen olento estää oman kehittymisensä ja elämän luomalla mielessään mielikuvia, miltä jokin pitäisi tuntua tai mitä sitten tapahtuu, kun saavutamme jotain tiettyä. Elämä on tässä ja nyt, mielen avaruus on tässä ja nyt, vapaana, ja tältä se tuntuu, tässä hetkessä on ikuisuus ja kaikkeus, tässä on onnellisuus. Suurin pahuus, jonka olento voi itselleen tehdä on totuuden vääristely, sitä vääristävät odotukset sekä oletukset.


Kaikki tapahtuu vain kerran.


Totuus vaatii suurinta ja korkeinta luottamuksen tasoa, suurinta mahdollista rohkeutta ja luottamusta mitä on.


Olen auki.


Onnellisuus on kaikkeus.


Keino, jolla joka päivä muistetaan, mitkä asiat ovat todella tärkeitä, ”live the life you always wanted to live”. P. Coelho


”Tekee kaikesta parempaa”.


Kohtuullisuus onkin kaikista suurin nautinto täällä, itsehillintä sekä itsekuri.


Kaikki on mahdollista, kaikkialla.


Olevaisen perimmäisintä, riisutuinta, aidointa olemusta eli mieltä ei voi sanoin kuvailla eikä käsittein ymmärtää.


Egon, itseyden kuolema on vapauden alku.


Tyhjyydessä vaikuttaa kaikkeus, kaikkeudessa vaikuttaa tyhjyys.


Vaikka mitään ei ole olemassa, silti kaikki on olemassa. Koska mitään ei ole olemassa, siksi juuri kaikki on olemassa.


”Rakasta vihamiestäsi”, toisin sanoen, rakasta itseäsi, ja pyri samalla rakastamaan lähimmäistäsi niin kuin rakastat itseäsi.


Tämä hetki, tärkein hetki elämässäni.


Tee tästä hetkestä elämäsi tärkein hetki.


Ajattele siten, että OLET JUURI SYNTYNYT TÄHÄN MAAILMAAN, se antaa uutta voimaa ja pitää mielen tuoreena.


Kaikki, jokaisen maailman ihmisen keho on samanlainen, sairaudet vaikuttavat samalla tavalla jokaiseen kehoon, jokainen voi menettää mielenterveytensä samalla tavalla, toisin sanoen liha käyttäytyy samalla tavalla… Kaikki on yksi, kaikki tapahtuu samalla tavalla meille kaikille.


Yhdistä menneisyytesi näkyvä ja näkymätön puoli niin löydät keskitien.


Näkyvä materialistinen maailma on ajan maailmaa, näkymätön immateriaalinen olevainen on ajatonta maailmaa.


Ajaton ja rajaton olevainen, siinä on ainut turva, siinä on ainut rauha. Kaikkeus on yksi, yksi on kaikkeus.


Matka on määränpää, matka itsessään on palkinto matkasta. On turha tehdä liian tarkkoja ja rajoittavia matkasuunnitelmia, antaa matkan luoda itse itseään.


”Älä takerru mihinkään muuttuvaan, pyri pitämään itsesi ja mielesi vapaana”. Älä täytä itseäsi, olemustasi, millään. Unohda sanat sekä käsitteet. Vain ole, ole vain, se on täydellisyys.


Elävien tiedostavien olentojen tietämättömyys ja ymmärtämättömyys johtuvat siitä, että he luulevat heidän mielensä, ajatustensa sekä mielikuvituksensa toimivan jossain toisessa maailmassa, toisessa ulottuvuudessa. Ei, kaikki toimii tässä ja nyt, tässä olevaisessa kaikki on sidoksissa toisiinsa, kaikki tapahtuva toiminta luo koko ajan itseään sekä toisiansa.


Elämä luo itseään koko ajan, olevainen monistaa itse itseänsä. Yhdestä tulee kaksi, kuten äidistä syntyy lapsi, molemmat ovat silti samasta alkuperästä. Yksi on kaikkeus.


Ihmiselämässä oikeastaan kaiken määrää se, hyväksytkö itsesi ja oletko yhtä itsesi kanssa vai oletko itseäsi vastaan, taisteletko omia halujasi ja tarpeitasi vastaan, tukahdutatko itsesi ja oman potentiaalisi sekä vaikeutat itse näin omaasi sekä muiden elämää tarpeettomasti, loppujen lopuksi aivan turhaan.


Kaikista vaikeinta elämässä on päästää irti olemassa olevista, vanhoista ajatusrakennelmistaan, luuloistaan sekä kuvitelmistaan jotka ovat hallinneet elämää ja ajattelua tähän asti. Se on kuin repäisisi oman kynnen omasta sormestaan, nekin ovat kasvaneet yhteen ja koko ajan liittyneitä toisiinsa.


Kokonaisuudessa on monta eri puolta ja osaa, täytyy olla hyvää jotta voi olla pahaa, täytyy olla surua jotta voi olla iloa, kaikki elämän tunteet, tuntemukset ja olemukset tarvitsevat toisiaan, ne ovat toisistaan riippuvaisia. Mutta tarrautuminen hyvään vähentää kokonaisen kokemuksen kokonaisuutta, tarrautuminen estää kokonaisvaltaisen kokemuksen ja elämän. Tarrautuminen estää kehityksen, koska tarrautuu kiinni kokemuksen alempiin tasoihin eikä siten voi saavuttaa kokonaisuutta, kokonaista kokemusta ja olemusta.


Elävän tiedostavan olennon täytyy työskennellä itsensä, mielensä sekä olemuksensa parissa, ei ole muuta todellista työmaata eikä rakennusaineksia joita työstää, vain näin voi aidosti kehittyä. Todellinen, kestävä muutos ei tule ulkoa eikä ulkoisista muuttuvista olosuhteista, se tulee sisältä.


Kaikki on kiinni siitä, mihin mielensä kohdistaa, ja se mihin mielensä kohdistaa, vaikuttaa kaikkeen. Vai kohdistaako mieltään mihinkään.


Kaikkialla, mieli, olevainen vain toteuttaa itseään, ja tämä itsensä toteuttaminen on mielen, olevaisen suurin onnellisuus sekä tehtävä. Se on kaiken syy, ja tämä mitä olemme sekä mitä ympärillämme on, on seuraus.


Meillä kaikilla, jokaisella mielellä ja olevaisen osalla on halu kehittyä. Emme vain tiedä miten ja kuinka kehittyisimme, siitä johtuu turhautuminen ja muut vastaavat mielen oireet.


Vain sillä on merkitystä, kuinka laajasti asiat, toiminnan ja omat tekonsa näkee omissa syy- yhteyksissään.


Viisauden ja koetun kokemuksen täytyy olla tasapainossa, muuten on vaaran tulla mielipuoleksi. ”Hulluutta” itsessään ei ole olemassa, on vain eritasoista mieltä ja kokemusta, eritasoista vapautta.


Kaiken kärsimyksen syy on samaistuminen, koska antimateria samaistuu materiaan, koska aineeton samaistuu aineeseen. Koska mieli ja henki samaistuu tähän, minkä pystymme aisteillamme kokemaan.


Kuolema on näkyvästä osastamme luopumista, kuten pääraketti hylkää apurakettinsa nousun jälkeen, niiden käyttötarkoitus on jo täytetty. Ennen ne olivat korvaamaton osa päärakettia ja ilman niitä nousu ei olisi onnistunut, mutta nyt niiden käyttötarkoitus on jo täytetty ja ne ovat turhia, turhaa ylimääräistä painolastia.


Näkyvä osa, materiaalisuutemme on egomme, itseytemme, itsekeskeisyytemme sekä itserakkautemme huipentuma. Tämä näkyvä, ”ehdollinen” maailma luo elämään ja olevaiseen kaiken sen monimuotoisuuden sekä rikkauden, jota yksi ”ajaton ja rajaton” mieli hallitsee sekä jossa se voi vapaasti toimia.


Mielen perusolemus on täydellisyys, kun pääsemme irti kaikista mieltä kahlitsevista sekä ohjaavista ajatusrakennelmista, luuloista ja kuvitelmista emme häiritse mieltä millään, sen perusolemus, ydin, pääsee esille. Täydellinen mieli on itsetuntemuksen, itsensä tuntemisen ydin, sitä ei voi sanoin kuvata eikä käsittein ymmärtää. Tuo olemisen perusolemus on ainut turvani, se on ainut todellinen iloni.


Ainut huono puoli totuudessa on se, että vaihtoehtoja ei enää ole. Totuus on ainut oikea totuus, olipa tilanne tai aika mikä tahansa niin totuus pysyy.


Pahin helvetti ja syvimmät pelkotilat ovat kaikki mielentiloja, kun ajattelet helvettiä ja sen kauheuksia niin todella olet helvetissä, kun pelkäät todella, sen pahempaa pelkoa et voi kokea. Muutos on samalla helvetti ja taivas, se on kaiken syy ja seuraus.


Pystyn tuntemaan ja kokemaan kaikki menneet olotilani, kokemukseni sekä tuntemukseni, kaikki aiemmat olotilani tässä elämässä, pystyn samaistumaan niihin.


Tila, muutos ja tieto, kolme olevaisen peruselementtiä, perusolemusta.


Tämä maailma on ”taivas”, täällä meidän on tarkoitus toteuttaa kaikki suurimmatkin unelmamme ja haaveemme, saada elämästä kylliksemme. ”Live the life you always wanted to live”. Paolo Coelho


Jos haluat että jokin tietty asia toteutuu jollain tietyllä tavalla, sinun täytyy toteuttaa se siten itse, sillä muut haluavat sen luultavasti toteutuvan jollain toisella, omalla tavallaan. Jokainen on samalla oman elämänsä kuningas sekä orja, kaikki riippuu siitä millaiseksi oman elämänsä muokkaa.


Kun uskaltaa kulkea omaa polkuaan, juuri se tietämättömyys ja yllätyksellisyys mitä polun varrelta löytyy, mitä polku tuo tullessaan, juuri se tekee elämästä elämisen arvoista, se tekee elämästä todellisen elämän.


Ainut todellinen este itsellemme omassa elämässämme olemme me itse.


Jopa maa jalkojemme alla liikkuu ja muuttuu, kaikki näkyvä on koko ajan liikkeessä, tarrautuminen tähän näkyvään, tähän liikkeeseen, tähän muutokseen on kaiken kärsimyksen syy.


Luulo ja kuvitelma siitä, että me olemme erillisiä kaikesta muusta, yksin maailmassa, on kaiken surun ja kärsimyksen lähde. Ainut turvamme ja ilomme on tieto siitä, että emme ole yksin, meitä ”itseämme” ei ole olemassakaan. Kaikki on sidoksissa kaikkeen ja yksi on kaikkeus, vain tuo ymmärrys tuo todellisen rauhan ja turvan. Luota itseesi niin luotat kaikkeuteen, muuta todellista luottamuksen lähdettä ei ole olemassakaan. Jos pitää valita yksi asia johon todella luottaa, luota omaan syvimpään olemukseesi, omaan puhtaaseen, tunteista, käsitteistä ja sanoista vapaaseen ytimeesi.


Olevaisen pienimmässäkin osasessa, kuten atomissa, vallitsee kaikki olevaisen ominaisuudet sekä ihmeellisyydet.


Jos voit pahoin ja uskallat olla rehellinen itsellesi, niin todellisuudessa pahasta olostasi et voi syyttää ketään muuta kuin itseäsi, muiden syytteleminen ja syyn etsiminen ulkopuolelta on täysin turhaa eikä johda pysyvään olotilan parannukseen.


Kehomme on häviävää, joten kaikki mitä kehollamme teemme sekä mitä kehossamme tunnemme, on myös häviävää.


Olemme kaikki olevaisen matkaajia, kaikki yhdellä suurella polulla, yhdessä suuressa veneessä.


Tunnen elämänvoiman sisälläni.


Älä tee mitään olemuksellasi, mielelläsi, millään. Älä tarraudu mihinkään kokemuksiin, vain koe ne, vapaana oleminen, takertumattomuus, vaatii suurinta luottamuksen ja rohkeuden lajia. Todellinen vapaa elämä vaatii todellista luottamusta olevaiseen, itseensä. Kun luotat itseesi, luotat olevaiseen, luotat kaikkeuteen. Niin kuin ihminen luo uutta tyhjästä, niin myös olevainen luo uutta tyhjästä, koko ajan, meidän kaikkien elävien olentojen kautta olevainen luo itseään koko ajan. Muutos on kaiken tarkoitus, vain se tekee eron yksilöiden välillä kuinka suhtautua tähän muutokseen, juuri muutos tekee kaikesta niin merkityksellistä, ainutlaatuista ja kaunista kuin mitä kaikki on, maailman paras sekä huojentavin tieto on se, että en ole mitään, että ei tarvitse olla mitään. Ja silti olen kaikkeus, me kaikki olemme kaikkeus.


Elämänmatka on aivan järjetön. Olevainen on aivan järjetön. Ongelmaksi nouseekin vain se, että elävät tiedostavat olennot suhtautuvat olevaiseen järjellä, järjestä muodostuu este. Olla oman järkensä vanki on kaikista syvin helvetti ja lohduttomin vankila, jäädä oman itseytensä vangiksi omaan vankilaansa.


Kohde on tarkoitus, ja palkinto on kohteesta saatu toiminnan synnyttämä kokemus. Kaikki tapahtuu samaan aikaan, kaikki on yksi.


On olemassa vain kokemus, puhdasta kokemusta.


Vastaamme kaikesta, kuten omasta elämästämme, sen sisällöstä sekä terveydestämme, vain ja ainoastaan itsellemme.


Mieli on kaikkivoipa, mieli on valta, mieli on voima. Mieli on kaikkeus, kaikkeus on yksi, yksi on mieli.


Nöyryys ja kiitollisuus luovat, ylpeys ja kateus tuhoavat.


Oma terveytemme on oman elinaikamme koko ajan tikittävä kello, siksi terveyttä kannattaa vaalia kaikissa muodoissaan, sekä henkistä että fyysistä, mahdollisimman paljon.


Tieto on valtaa, tietämättömyys on heikkoutta, luulot ja kuvitelmat johtavat harhaan, ne ovat kuin ammattitaidottomia oppaita pimeyden keskellä.


Jokainen päivä on uusi palkinto omasta elämänmatkastamme, aiemmasta elämästämme.


Kaiken syy on siinä, että mieli voi hallita itseään sekä muuttaa itseään, mieli voi muuttua.


Kannattaa aina pyrkiä siihen, ettei tarvitse uskoa, vaan voi tietää.


Mieli tuntee ja tunnistaa mielen, itsensä, kun se on yhteydessä näkyväiseen maailmaan.


Elämä ja olevainen voi toimia pahimman kärsimyksen ja tuskan aiheuttajana, mutta myös suurimman mahdollisemman onnen sekä autuuden tuojana. Kaikki on yksi.


Elän koko ajan kokemisen, tuntemisen syvintä tasoa.


Itse luot kaikki esteet ja vahvuudet elämääsi, itse olet itsesi kuningas sekä orja.


Jos et ole päättänyt mitä haluat elämältä, sinulla ei ole mitään tavoitteita joita kohti kulkea elämässä. Ja jos sinulla ei ole mitä tavoitella, niin olemisesi on päämäärätöntä. Ja jos sinulla ei ole päämäärää elämällesi, niin elämäsi on pelkkää olemista.


Kun tietää, se antaa vapauden toimia täysin oman mielensä mukaisesti, täysin kuten itse haluaa.


Olen täydellistä, suurta vapautta.


Olevainen antaa meille koko ajan uusia mahdollisuuksia, me itse vaikutamme noiden mahdollisuuksien syntymiseen omalla mielellämme, ja mikä tärkeintä, meistä itsestämme riippuu tartummeko noihin mahdollisuuksiin sekä käytämmekö ne hyväksemme.


Syy on halu, seuraus on toiminta. Syy on tarve, seuraus on muutos.


Itsensä toteuttaminen on elämän suurin haaste, sekä samalla suurin ilo. Se on olevaisen meille suoma suurin ja tärkein tehtävämme. Ulkoista maailmaa voi muuttaa lukemattomia eri kertoja, sisäistä todellista olemustaan, itseään, vain kerran.


Jos kaipaat muutosta, tee muutos. Vain sinä itse todella pystyt siihen, vain sinä todella pystyt muuttamaan omaa elämääsi. Jokainen on vastuussa oman elämänsä muutoksista sekä niiden suunnasta. Jos jäät odottamaan, koet myös siitä johtuvat seuraukset, rohkeus on väline muutoksen toteuttamiseen. Sinun täytyy päättää itse mitä haluat, muutos tarvitsee aina syyn, ilman syytä ei ole muutosta, seurausta.


Sisäinen tunteesi, suhtautumisesi asioihin ratkaisee lopulta kaiken elämässäsi. Siitä voit syyttää ja kiittää todella vain itseäsi, sitä voit muuttaa todella vain sinä itse.


”Kaikki on ajatuksen tulosta”. Jos ei ole ajatusta, ei voi olla myöskään tulosta. Jos ei ole syytä, ei voi olla seuraustakaan.


”Kun kerran eletään, niin eletään sitten kunnolla” Riku Liimatta, 17.2.2013 klo 22.47


Jos väheksyt muita, väheksyt itseäsi. Jos kunnioitat muita, kunnioitat itseäsi.


Kuten mies tarvitsee naisen, niin nainen tarvitsee miehen, jotta he voivat synnyttää kolmannen, jotta he voivat synnyttää uutta elämää, yksin olemme heikkoja, me tarvitsemme elääksemme sekä uutta luodaksemme toisiamme.


Kaikki on tässä, kaikki on nyt. Tämä mitä koet nyt, on kaikkeus, luota tähän ja tutki tätä, ei mitään tarvitse pelätä, pelkoa itsessään ei ole olemassa, on vain tietämättömyyttä, tuntemattomuutta.


Kaikki tuntevat epävarmuuden koskien tulevaisuutta, epävarmuuden omassa tekemisessään ja sen onnistumisessa, mikään ei ole varmaa. Ratkaiseva asia onkin se, haluammeko sitä mitä todella teemme ja mikä vielä tärkeämpää, uskommeko ja luotammeko itseemme sekä siihen mitä itse olemme tekemässä, loppujen lopuksi se ratkaisee kaiken.


Kun mieli on kevyt, vapaa, koko elämäkin muuttuu paljon kevyemmäksi, helpommaksi, vaivattomammaksi. Älä tarraudu kiinni mihinkään muuttuvaan, älä takerru muutokseen, muutos on elämän perusolemus joten pysy itse muutoksen mukana ja pidä mielesi kevyenä, koko ajan tuoreena, vapaana takertumisesta ja siitä johtuvista harmeista.


Me itse luomme omat pelkomme omilla ajatuksillamme, luuloillamme sekä kuvitelmillamme.


Pidä mielesi tuoreena, keskity tähän kuluvaan hetkeen äläkä takerru tulevaan tai menneeseen. On olemassa vain yksi hetki, ja tuo hetki on tässä ja nyt.


Täytyy olla valmis päästämään irti vanhasta, jotta uutta voi tulla tilalle. Elämä on jatkuvaa muutosta, vain muutos on varmaa.


Voiko mistään sanoa että se on absoluuttinen totuus. Onko absoluuttista totuutta olemassakaan jos vain muutos on varmaa.


Jätä kaikki turha ja negatiivinen, niin sisäinen kuin ulkoinenkin. Älä kanna mukanasi mitään ylimääräistä, pidä mielesi ja itsesi vapaana, kevyenä.


Rohkeasti itsensä toteuttamisen kautta syntyvä onnellisuus, ilo sekä kiitollisuus, siinä on elämälle riittävästi tarkoitusta sekä sisältöä.


Elämää voi elää niin monella eri tavalla ja eri toteuttamisen tasolla, on olemassa niin monta eri tapaa sekä tasoa kuin on elävää olentoakin, on ollut ja tulee olemaan.


Elämässä, kaikessa on kyse siitä, kuinka hyvin löydät itsesi.


Jokainen voi elää omaa elämäänsä niin monella eri tasolla, aidon itsensä toteuttamisen taso on kaikista korkein sekä tavoiteltavin taso.


Keho tarvitsee halun, halu tarvitsee kehon. Ajatus tarvitsee kehon, keho tarvitsee ajatuksen. Näkymätön tarvitsee näkyvän, näkyvä tarvitsee näkymättömän toimiakseen, aktualisoituakseen, toteutuakseen.


Kuuntele itseäsi, luota itseesi.


Tee sitä, mitä itse todella haluat. Tee asioita, joista saat todellista tyydytystä. Elämä on loppujen lopuksi hyvin yksinkertaista, valinta on meidän jokaisen oma, se on jokaisen itse tehtävä. Elämä on jatkuvaa valintojen tekemistä, meillä itsellämme on vapaus valita sekä sitä kautta vastuu valinnoistamme.


Tärkeintä on pysyä itselleen uskollisena, jos pettää itsensä, pettää kaiken.


Itse luomme oman elämämme rajat ja mahdollisuudet omilla ajatuksillamme, luuloillamme ja kuvitelmillamme.


Jos uskallat todella olla rehellinen itsellesi, niin loppujen lopuksi et voi turvautua kuin itseesi, ja omaan todelliseen luontoosi, olemukseesi.


”Taivas” ja ”helvetti” ovat todellisia, maanpäällisiä mielentiloja.


Meistä jokainen on oman elämämme kuninkaita ja kuningattaria, meillä on valta omaan, sekä muiden, elämään.


Luomme kaikki, koko ajan, kaikilla ajatuksillamme sekä teoillamme, historiaa ja kehitystä.


Tyytyväisyys on onnellisuuden sekä kiitollisuuden tärkein muuttuja. Ja jokainen voi itse vaikuttaa oman tyytyväisyytensä muuttujaan.


Itsensä toteuttaminen on todellista itsensä rakastamista, rakastaminen on todellista itsensä toteuttamista. Ne molemmat kulkevat käsi kädessä ja ovat riippuvaisia toisistaan.


On olemassa päätöksiä, jotka voi tehdä vain kerran elämässään, koska ne saattavat muuttaa yksilön elämää niin paljon, kuten tietoinen valinta itsensä tietoisen toteuttamisen aloittamisesta.


Ajatukset ovat myrkkyä, sanat ja käsitteet ovat rajoittava kirous, luota vain omaan syvimpään olemukseesi. Tärkeintä jokaisen tiedostavan elävän olennon elämässä on se, että pysyy itselleen, ja omalle syvimmälle sisäiselle tunteelleen uskollisena. Seuraa itseäsi, uskalla löytää itsesi ja tee se rohkeasti sekä itseesi luottaen, ilman pelkoa, se on jokaisen tiedostavan tuntevan olennon elämän tärkein tehtävä sekä tarkoitus, näin itse uskon ja tiedän, ja tätä elämänohjetta itse seuraan, en voi antaa kenellekään parempaa neuvoa kuin tämän. (8.3.2013 klo 20.35 Riku Liimatta)


Näkymätön olevainen, sisäinen elämä, mieli, mielen pienimmätkin osaset sekä mielen kokonaisuus on kuin miltei ääretön palapeli, palapelin palaset ovat sikin sokin järjestäytymättömänä hajalleen olevaisessa ja siitä johtuu kaikki epämiellyttävät tunteet, tuntemukset, ajatukset, olotilat ja vastaavat jotka me kaikki tiedämme. Jokainen tunteva olento työskentelee tuon palapelin ja sen palasten kanssa koko ajan, jokainen on yhteydessä tuohon palapeliin, me itse olemme tuo palapeli. Mutta jos ja kun palapelin loppumattomalta tuntuvat palaset saadaan kerran kohdalleen, kun palapelin palat lopulta löytävät oikean paikkansa äärettömässä kokonaisuudessa, silloin sitä ei voi enää rikkoa. Kun palapeli on kerran saatu valmiiksi, sen rikkominen on mahdotonta. Kaikkeus on yksi, yksi on kaikkeus. (Riku Liimatta 8.3.2013)


Potentiaalini on aktualisoitunut, palapelin palaset ovat löytäneet oman paikkansa.


Jokaisessa tuntevassa ajattelevassa olennossa on 2 erilaista puolta, keho ja mieli, aine ja aineeton, näkyvä ja näkymätön. Ne ovat riippuvaisia toisistaan ja koko ajan toisiinsa yhteydessä, jotta ne voivat toimia yhteistyössä, jotta ne voivat huolehtia toisistaan, jotta ne voivat olla yksi.


Kuolema on jokaisen tuntevan, ajattelevan elävän olennon elämän merkittävin, pelottavin sekä tyydyttävin kokemus, kuolema on kaikkeus.